Welkom

Het InspiratieCafé organiseert elke laatste dinsdag van de maand een lezing. 

Op lezing van 26 september door Renate Dries is helaas geannulleerd. De data van de volgende lezingen volgen binnenkort.